Nieuw

Recent verscheen de bundel Psalmbewerkingen voor orgel deel 26. Deze uitgave bevat een twaalfdelige partita over Psalm 21, drie bewerkingen van Psalm 43, twee variaties over Psalm 89, eveneens twee variaties over Psalm 105 en een toccata en alio modo over Psalm 148. De bundel telt 48 pagina's en kost € 17,75.

Eerder verscheen een derde cd met koraalbewerkingen van Gerrit 't Hart. Op de cd is het Schnitger-orgel in de Georgskirche te Weener te beluisteren.
De opgenomen composities doen zich voor in de vormen van onder meer een vierstemmig koraalvoorspel, een preludium en fuga, een partita, een koraalfantasie en een passacaglia.
De prijs van de cd is € 13,50.
De eerder verschenen cd's, eveneens met koraalbewerkingen van Gerrit 't Hart, worden tezamen met de jongste cd aangeboden voor € 23,50 (zie ook onder het kopje cd's).


Ook verscheen een voltooiing van Contrapunctus 14 uit Die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach.

In voorbereiding is Psalmbewerkingen voor orgel deel 27.

Ongeveer eenmaal per jaar verschijnt er een nieuw deeltje in de serie Psalmbewerkingen voor orgel. U kunt hierop een abonnement nemen. De bundels worden dan onmiddellijk na verschijning franco toegestuurd. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u dit aangeven (voor adres of telefoonnummer: zie contact pagina).